Dzień 51

Piękny przelot :), jednak nie szponiastych. Tych zaledwie -32 krogulce, 3 sokoły wędrowne, 2 pustułki, 2 drzemliki, kobuz, 2 błotniaki zbożowe i 8 bielików. Od rana leciały gęsi: nad morzem, lasem i zalewem. Nadlatywał klucz za kluczem, zmieniały szyk rysując wzory na niebie. Tak było do południa, potem przerwa i przed 15-stą znowu zaczęły lecieć. Wśród drobnicy mocny akcent dały drozdy: paszkoty, droździki, śpiewaki. Czego brakowało? Światła, nad mierzeją wisiały stalowe chmury 🙁 Fot. T. Kozakiewicz