Dzień 57

Ostani tydzień był pogodowo kapryśny. Pierwszy dzień lepszej pogody z silniejszym wiatrem i od razu są efekty. Od samego rana wróblaki leciały jak szalone :). Wokół wieży w lesie zatrzęsienie mysikrólików, sikor i raniuszków. W powietrzu zięby, gile, jery, czyże i wiele innych ptaków. Za nimi od razu ruszyły krogulce – 536 os. Poza nimi myszołów 22, błotniak zbożowy 11, sokół wędrowny, drzemlik i jastrząb 3, pustułka 1. Poza drapolami ponad 3,5 tys. grzywaczy, siniaki, krukowate.