Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Tym razem urzędowo. Zostaliśmy poproszeni o zamieszczenie na naszej stronie internetowej obwieszczenia w sprawie postępowania prowadzonego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącego realizacji inwestycji w Krynicy Morskiej mogącej oddziaływać na obszary Natura 2000: Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH280007 oraz Zalew Wiślany PLB280010, co też niniejszym czynimy.

Obwieszczenie będzie widoczne na stronie przez 30 dni od daty zamieszczenia, tj. do 6.12.2023:

Poniżej treść obwieszczenia, do zapoznania się i pobrania w formacie pdf.