Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Tym razem urzędowo. Zostaliśmy poproszeni o zamieszczenie na naszej stronie internetowej obwieszczenia w sprawie postępowania prowadzonego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącego realizacji inwestycji w Krynicy Morskiej mogącej oddziaływać na obszary Natura 2000: Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH280007 oraz Zalew Wiślany PLB280010, co też niniejszym czynimy. Obwieszczenie będzie widoczne na stronie przez …

Nowa strona FB

WAŻNY KOMUNIKAT – TO NIE PRIMA APRILIS! W celu ułatwienia dostępu do treści związanych z działaniami Stowarzyszenia Drapolicz, podjęliśmy decyzję o utworzeniu nowej strony facebookowej! Od dzisiaj na FB jesteśmy dostępni pod tym adresem: https://fb.me/drapolicz